Palvelun ja verkkosivuston käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sovelletaan Finazor Oy:n rahoitusvaihtoehtoja käsittelevää verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu/Palvelut”) sekä verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä Palvelua ja verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun sisältö on Finazor Oyn tekemä kooste kolmannen tuottamasta ja julkaisemasta materiaalista. Finazor Oy ei anna Palvelun sisällölle minkäänlaista takuuta eikä annettuja tietoja voida pitää lupauksena rahoituksesta.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston ja Palvelun sisällön omistaa ja tekijänoikeudet kuuluvat Finazor Oy:lle (jäljempänä Finazor). Verkkosivustolla ja Palvelussa käytetään eri tunnuksia. Immateriaalioikeudet näihin tunnuksiin kuuluvat kolmansille osapuolille.


Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkosivuston ja Palvelun sisältämiä tietoja saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Vastuunrajoitukset

Palvelun ja verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”. Palvelussa esitettyjä tietoja ei voida pitää Finazor:ta sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Verkkosivustolla ja Palvelussa esiintyvien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Finazor:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkosivuston ja Palvelun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Finazor:lla on oikeus tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta.


Finazor ei vastaa sivuston tai Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, täsmällisyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Finazor ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet siitä, että sivujen käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelun sisältämiä tietoja. Finazor saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia Palveluun tai sen sisältämiin tietoihin. Finazor ei sitoudu päivittämään Palvelun sisältämiä tietoja.


Finazor:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Finazor pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Finazor:n normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun sisällön muutos aiheuttaa keskeytyksen, Finazor pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Finazor ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Finazor suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Finazor ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin verkkosivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön yhteydessä. Finazor käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallentaa Finazor:n henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Finazor:iin. Finazor oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.


Henkilötietoja käsitellään Finazor:n asiakassuhteiden ylläpitoa ja palveluiden toimittamista varten sekä mahdolliseen asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa Finazor:n tietosuojaselosteesta.

Evästekäytännöt

Verkkosivustolla käytetään evästeitä Finazor:n palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.


Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.


Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Kolmansien osapuolten sisältö

Palvelussa esiintyy linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin. Finazor ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevat säännöksiä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Finazor Oy 11.06.2020